четвъртък, 10 февруари 2011 г.

Предлагаме ви преводачески услуги от и на румънски език в следните области:

Юридически преводи от и на румънски език:
- правна документация - договори за (покупко-продажба, лизинг, предоставяне на услуги, консултации, трудов договор), конвенции, наредби, документи за регистрация на търговско дружество, обществени поръчки, НПО, документи за самоличност и за гражданско състояние;
румънско и българско законодателство
Преводи в областта на туризма - преводи от и на румънски език:
- рекламни туристически представителни брошури;
- рекламни туристически материали;
- интернет страници на хотели, курорти, ресторанти и др;
- рекламни материали на туристически агенции;
- туристически каталози, брошури, менюта и др.
Икономическа, банкова и финансова документация - преводи от и на румънски език:
- финансови и одитни доклади;
- бизнес планове ;
- финансови проучвания и анализи, маркетингови проучвания и др.
- брошури, менюта и рекламни материали
Технически преводи от и на румънски език:
- технически ръководства;
- инструкции за експлоатация към всякакъв тип оборудване
- проекти;
- техническа документация;
IT преводи от и на румънски език:
- уеб-сайтове
- IT проекти
- туристически интернет страници на хотели и др.
Медицински преводи от и на румънски език:
- медицински документи и епикризи;
- каталози;

Устни преводи

Устни преводи от и на румънски език в рамките на:

- семинари в България и Румъния;
- устни преводи на панаири в България и Румъния;
- търговски преговори - в България и Румъния;
- бизнес срещи - в България и Румъния;
- конференции - в България и Румъния;
- фирмени презентации - в България и Румъния;
- бизнес пътувания в България и Румъния;
- съпровождане на частни лица и делегации;
- преводи на конференции, семинари и други мероприятия;
- телефонни преговори;
- и други: